THANK YOU BOYS

Menu
 
Věnováno stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu 1945.
 
Vítejte na webových stránkách sběratele US militarií a suvenýrů spojených s osvobozením západních a jihozápadních Čech v roce 1945, předmětů poválečné hospodářské pomoci UNRRA v Československu a militarií slavné americké 2. pěší "Indianhead" divize. Tematické příspěvky a zpracované exponáty s hashtagem #WestBohemia1945 si můžete prohlédnout na sociálních sítich IG/FB, souhrnně v muzejních sbírkách a společně s dalšími exponáty, artefakty a dary válečných veteránů v celoročně otevřeném muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaši návštěvu i v průběhu Slavností svobody v Plzni. Vedle sběratelské, badatelské, muzejní a klubové činnosti se podílím na dalších aktivitách, které připomínají válečné události a osvobození západní části Československa a sdílejí vzpomínky na radostná setkání s americkými i belgickými veterány a s jejich rodinami, s nimiž nás pojí pevná pouta přátelství. Pokud hledáte ke koupi dobové US militarie a předměty nebo tematickou literaturu, navštivte E-SHOP, který je zaměřený na US Army v Čechách 1945.
 
„Nejlepší momenty naší historie jsou nezapomenutelné.“
Ivan Rollinger, WESTBOHEMIA1945.CZ