@WESTBOHEMIA1945

Menu

Výstavní, expoziční a publikační činnost

  

Vedle sběratelských, sbírkotvorných, badatelských, klubových a muzejních aktivit s cílem především zachovat pro další generace stálou vzpomínku na naše osvoboditele, na veterány 2. světové války, na americké a belgické přátele, s kterými jsme měli tu čest a radost se setkávat po mnoho let, spolupracuji s partnery na výstavní, expoziční a publikační činnosti. Konec 2. světové války v regionu a osvobození západních a jihozápadních Čech na jaře roku 1945 a další významné události připomínáme v celoročně otevřeném muzeu Patton Memorial Pilsen a prostřednictvím nejrůznějších tematických výstav i publikací. Mezi nejnavštěvovanější patří venkovní výstavní instalace před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech, které je možné si prohlédnout v rámci tradičních Slavností svobody v Plzni. Některé výstavy však můžete shlédnout zpětně i vy na této webové stránce a seznámit se s bližšími informacemi o osvobození českého západu v roce 1945, s dosud nepublikovaným seznamem ztrát amerických pozemních vojsk během 2. světové války u nás a nebo se vzpomínkami válečných veteránů se můžete v knize „Svoboda nebyla zadarmo", která byla vydána u příležitosti 75. výročí osvobození města Plzně.

 Výstava "Nezapomenutelná Plzeň 1945" pro Slavnosti svobody Plzeň 2024

Nejdůležitější historické momenty „pětačtyřicátého“ roku, které se udály v metropoli Plzeňského kraje, přináší výstava s názvem Nezapomenutelná Plzeň 1945 obsahující téměř stovku unikátních snímků, které byly získány v plzeňském antikvariátu Václava Beneše před dvaceti lety. Chronologicky zpracované fotografie včetně původních popisek na fotoalbových listech od neznámého autora nám poskytují ucelený historický pohled na bombardování plzeňské zbrojovky Škodových závodů, květnové povstání a osvobození, neopakovatelnou atmosféru v plzeňských ulicích po příjezdu americké armády a nadšení občanů, radostné chvíle s osvoboditeli města, vítání příslušníků Československé samostatné obrněné brigády po návratu do vlasti nebo velkolepé vojenské přehlídky spojeneckých vojáků včetně návštěvy prezidenta dr. Edvarda Beneše v Plzni.

 

The exhibition "Unforgettable Pilsen 1945" for the Liberation Festival Pilsen 2024.

The most important historical moments of the "forty-fifth" year, taking place in the metropolis of the Pilsen region, are presented in an exhibition called Unforgettable Pilsen 1945, containing almost a hundred unique pictures that were acquired in the Pilsen antiquarian shop of Václav Beneš twenty years ago. Chronologically processed photographs, including original captions on photo album sheets by an unknown author, give us an comprehensive historic insight into the bombing of the Škoda plant in Pilsen, the May liberation uprising, the unique atmosphere of the streets of Pilsen after the arrival of the American army and the enthusiasm of the citizens, joyful moments with the liberators of the city, welcoming members of the Czechoslovak Independent Armored Brigade after their arrival to our country or the spectacular military parades of the Allied troops including the visit of the President of Czechoslovakia then – Dr. Edvard Beneš.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
 • výstava Nezapomenutelná Plzeň 1945 (2024, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2024)
 • výstava Poválečné roky svobody (2023, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2023)
 • výstava Jak šel život... Thank you, boys (2022, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2022)
 • výstava Svoboda nebyla zadarmo (2021, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2021)
 • výstava Liberation of Pilsen  (2020, únor, Bohemian National Hall, Czech Center New York, USA, Slavnosti svobody Plzeň 2020)
 • výstava Z Dunkirku do Plzně (2019, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2019)
 • výstava Muži generála Pierce (2018, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2018)
 • výstava S Indiánem na rameni (2017, květen, Smetanovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2017)
 • výstava Plzeň tančí boogie - woogie  (2010, květen, Patton Memorial  Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2010)
 • výstava Plzeň 1945 objektivem neznámého fotografa  (2010, květen, Křižíkovy sady, Plzeň, Slavnosti svobody Plzeň 2010)
 • výstava Svobodná Plzeň  (2008, květen, mázhaus radnice města Plzně, Slavnosti svobody Plzeň 2008)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 • kniha 500 hodin k vítězství / 500 Hours to Victory (2011, květen, 1. vydání, Město Plzeň, Severografia a.s. Most, ISBN-978-80-86808-91-8)
 • brožura "NIKDY DRUHÁ" -  Příběh americké 2. pěší divize (2012, květen, OÚ Chanovice k stejné výstavě, Typos, tiskařské závody Klatovy)
 • brožura Po stopách osvobození západních Čech americkou armádou (2015, Město Plzeň, Slavnosti svobody, tisk Reklama Fryček)
 • kniha 500 hodin k vítězství / 500 Hours to Victory (2015, duben, 2. vydání, Město Plzeň, tisk PBtisk a.s., Příbram, ISBN - 978-80-87567-70-8)
 • brožura Po stopách osvobození - historie 2. pěší divize "INDIAN HEAD" (2016, Město Plzeň, Slavnosti svobody, tisk Reklama Fryček)
 • brožura Po stopách osvobození - historie 16. obrněné divize "ARMADILLO" (2017, Město Plzeň, Slavnosti svobody, tisk Reklama Fryček)
 • brožura Po stopách osvobození - historie 97. pěší divize "TRIDENT" (2018, Město Plzeň, Slavnosti svobody, tisk Reklama Fryček)
 • brožura Po stopách osvobození - historie 4. obrněné divize "NAME ENOUGH" (2019, Město Plzeň, Slavnosti svobody, tisk Reklama Fryček)
 • kniha Svoboda nebyla zadarmo / Freedom was not free (2020, duben, 1. vydání, Město Plzeň a Reklama Fryček, ISBN 978-80-270-7476-1)
 • brožura Po stopách osvobození - historie 90. pěší divize "TOUGH ´OMBRES" (2021, Město Plzeň, Slavnosti svobody, tisk Reklama Fryček)
EXPOZIČNÍ ČINNOST (ZÁPŮJČKY EXPONÁTŮ)
 • muzeum Muzeum Chodska v Domažlicích (2023, výstava 337: Příběhy mužů 2. pěší divize")
 • muzeum Dům dějin Holýšovska (2013 - dodnes, pro muzeum historie II. světové války a Holýšova)
 • muzeum Dům historie Přešticka (2013, květen, pro dočasnou tematickou výstavu k osvobození Přešticka)
 • film Red Tails (2011, pro válečný film natáčený z části i v České republice)
 • muzeum Muzeum Chodska v Domažlicích (2010, pro dočasnou tematickou výstavu k osvobození Domažlic)
 • muzeum Patton Memorial Pilsen (2005 - dodnes, pro muzejní expozici připomínající osvobození českého západu v roce 1945)
 • film Hartova válka (2002, pro válečné drama natáčené z části v České republice)