@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Demarkační linie v ČSR
 
Železniční mapa z období Protektorátu Čechy a Morava opatřená názvem "Kam dospěla vítězná vojska našich amerických osvoboditelů." byla nalezena v roce 2000 při rekonstrukci domu v Dominikánské ulici v Plzni, v blízkosti náměstí Republiky a v místě, kde jsem jeden čas i bydlel. Na této vzácné mapě, kterou jsem získal v roce 2003 nelehkou výměnou, byl již v roce 1945 ručně zakreslen červenou barvou postup 3. americké armády generála George S. Pattona v západních a jihozápadních Čechách a u některých míst je doplněn i datum přítomnosti amerických bojových jednotek.  Za povšimnutí stojí zvýrazněné červené šipky průzkumu v prostoru Berounska s datem 6. května 1945 nebo Příbramska označený obdobím 9. - 11. května 1945 a zároveň svědčícím o závěrečných Spojeneckých dohodách na sklonku konce války v Evropě na našem území. Modrá čára znázorňuje demarkační linii - čáru dotyku, která se neustále měnila od května do listopadu 1945 během poválečného pobytu vítězných armád Sovětského svazu a USA. Prvotně měla demarkační čára kopírovat přibližně česko-bavorskou hranici, ale vzhledem k tomu, že Američané dorazili k této linii podstatně dříve než Sověti, byl dohodnut její průběh v ose Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice, který i ve snaze pomoci včas krvácející Praze v posledních dnech a hodinách války, musel být striktně dodržen dle rozkazů z vrchního velitelství.
 
IR3001 POST-WAR CZECHOSLOVAKIA RAILWAY MAP OF THE PROTECTORATE BOHEMIA AND MORAVIA WITH A DRAWING US ARMY IN CZECHOSLOVAKIA AND DEMARCATION LINE NOV 1945
 
IR3001 POST-WAR CZECHOSLOVAKIA RAILWAY MAP OF THE PROTECTORATE BOHEMIA AND MORAVIA WITH A DRAWING
US ARMY IN CZECHOSLOVAKIA AND DEMARCATION LINE NOV 1945