@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
"Ozark" Knížecí Pláně
 
Dřeváky se znakem americké 102. pěší divize "Ozark" mě zaujali koncem roku 2017 na mezinárodní aukci eBay a to z toho důvodu, že je na nich uvedeno kromě Francie, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska překvapivě také Československo, ačkoliv tato divize nemá prakticky žádnou souvislost s osvobozením v roce 1945 či poválečným obdobím u nás. Na obou kusech tohoto dřevěného suvenýru si však příslušník Ozark divize nechal poznamenat místo Fürstenhut, což je dnes již zaniklá obec Knížecí Pláně, která se nachází v Národním parku Šumava v těsné blízkosti hranic s Německem a je zároveň součástí obce Borová Lada. Dřeváky jsem koupil z pozůstalosti sběratele módních oděvů a doplňků v Kanadě. Dnes se již bohužel nedozvíme jaký osud příslušníka této jednotky k nám přivál, zda to byla okupační služba v Bavorsku, účast na poválečném sportovním utkání nebo převelení k jiné jednotce po válce z důvodu nedostatku bodů. Každopádně se však jedná o ojedinělý doklad přítomnosti Ozark divize na území jihozápadních Čech v roce 1945.
 
IR2005 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA WOODEN CLOGS US 102D OZARK INFANTRY DIVISION FURSTENHUT KNIZECI PLANE CZECHOSLOVAKIA 1945
 
IR2005 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA WOODEN CLOGS US 102D OZARK INFANTRY DIVISION
FURSTENHUT KNIZECI PLANE CZECHOSLOVAKIA 1945