@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
"Souvenir of Prachatice 1945"
 
Dřevěný talířek s malovaným znakem 8. obrněné divize, jejíž motto je "Thundering Herd" a volací znak "Tornado", s dobovou vlajkou USA, s nápisy "Souvenir of Prachatice", "Czechoslovakia 1945" a zkomoleným popisem "8TH ARMDRED DIVISION", "THUNDERLING HERD" svědčí také o tom, že angličtina nemusela být pro naše lidi zcela srozumitelná. Suvenýr jsem vydražil na podzim roku 2014 na mezinárodní aukci eBay.com a je vzpomínkou na působení 8. obrněné divize u nás na západě a jihozápadě Čech. Jistě znáte mnoho fotografií US techniky z vojenských přehlídek v Plzni, konaných u příležitosti konce 2. světové války v Evropě, kde tanky typu M4 Sherman, ale i M26 Pershing náležely právě této jednotce. Pod velením generálmajora Johna M. Devina se divize vylodila ve francouzském Le Havru 5. ledna 1945, kde byla nasazena do první linie v oblasti Alsaska v reakci na německou protiofenzívu, zapojila se do bojů v Belgii, v Holandsku a v Porúří a její příslušníci pak působili v poválečné západní oblasti Československa od 6. června do 19. září roku 1945, kde pomáhali především s okupační správou a s obnovou země, vyslýchali německé válečné zajatce, provozovali rušné plzeňské letiště, střežili zajatecké a sběrné tábory a životně důležitá zařízení včetně Škodových závodů.
 
 
IR2058 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA WOODEN PLATE 8TH ARMORED DIVISION PRACHATICE 1945