@WESTBOHEMIA1945

Menu

T H A N K  Y O U  B O Y S

První webové stránky s doménou IR.WBS.CZ sběratele dobových US militarií a suvenýrů spojených s osvobozením západních a jihozápadních Čech v roce 1945, pomoci UNRRA v Československu a militarií americké 2. pěší divize „Indianhead" jsem založil již v roce 2006 z důvodu potřeby prezentace dlouholeté sběratelské a badatelské činnosti. V letech 2010 až 2011 s doménou INDIANHEAD.CZ jsem pak web rozšířil o tematický e-shop. Vzhledem k mnoha dalším aktivitám, které se vztahují k osvobození českého západu v roce 1945, jej dnes vidíte pod názvem WESTBOHEMIA1945.CZ. Tematické příspěvky můžete sledovat i na sociálních sítích Instagram, Facebook a Threads s názvem @WESTBOHEMIA1945 a hashtagem #WestBohemia1945. Mnoho dalších exponátů, artefaktů a darů válečných veteránů je k vidění v celoročně otevřeném muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaši návštěvu i v průběhu tradičních Slavností svobody v Plzni a pokud hledáte sběratelské US militarie, předměty, suvenýry nebo tematické knihy ke koupi, navštivte e-shop WESTBOHEMIA1945, který je zaměřený na US Army v Čechách 1945.

„Věnováno osvoboditelům českého západu v roce 1945.“

W E B  W E S T  B O H E M I A   1 9 4 5