@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
"Cheb Freedom 1945"
 
První informaci o existenci suvenýru věnovanému 97. pěší divizi "Trident" jsem dozvěděl na webu válka.cz a pak díky Lubomírovi Hobzovi a Dušanovi Holému se mi jej podařilo získat v roce 2015. Hliněný talířek je opatřen signací "W" zatím neznámého výrobce, znakem divize a nápisy "Cheb", "Freedom", "97.TH. INF. DIV.", "25.4.1945" a pravděpodobně mohl sloužit i jako pivní podšálek. V únoru 1945 se 97. pěší divize vylodila ve francouzském Le Havre a pod vedením brigádního generála Miltona B. Halseye ji těžké boje zastihly v oblasti tzv. „Ruhrské kapsy“ a ve městě Siegburg odkud pak postoupila a chránila levé křídlo 3. americké armády generála Pattona až do západních Čech. Město Cheb, německy Eger, ležícím 40 km jihozápadně od Karlových Varů a 5 km od německých hranic na řece Ohři, bylo ve dnech 25. až 26. dubna 1945 pro muže s rukávovým znakem "Trojzubce" poslední velkou bitvou v Evropě, avšak za cenu desítek ztrát. Ačkoliv byla divize na našem území velmi krátce, zasloužila se velmi o osvobození českého západu. Její ztráty a boje na konci 2. světové války u nás připomínají pomníky v Chebu, v Mariánských Lázních, v Plané u M. L., v Tachově, v Boru, ve Stříbře nebo v Konstantinových Lázních a nyní i v Kralovicích na severním Plzeňsku. Tato divize jako jediná působící na našem území pak po válce v Evropě plnila okupační službu v Tichomoří, na japonském ostrově Honšú.
 
 
IR2053 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA 1945 FREEDOM CHEB 97TH INFANTRY DIVISION TRIDENT 25. 4. 1945