@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Matt Konopovi v Domažlicích
 
Dne 5. května 2015 byla u příležitosti 70. výročí osvobození města Domažlice a okolí odhalena bronzová pamětní deska, která je věnována jednomu z prvních osvoboditelů Domažlic, podplukovníkovi Mattu Konopovi, jehož předci shodou okolností pocházeli z Chodska. Slavnostního odhalení pamětní desky se z Konopovo rodiny zúčastnila jeho dcera Kay a vnuk Patrick Dewane. Mezi vzácnými hosty byli přítomni také američtí váleční veteráni: Robert Gilbert, Herman Geist, James Duncan, příslušníci 38. pěšího pluku 2. pěší divize, kteří se přímo podíleli na osvobození města Domažlice a Chodska. Po odhalení desky na domě čp. 58 "U Hrušků" řekla dcera Kay všem přítomným, že po dotyku helmy osvoboditele na pamětní bronzové desce přinese každému návštěvníkovi štěstí. Bronzová deska je živým pohledem na radostný květnový den osvobození města Domažlice a blízkého okolí. Deska byla zhotovena a instalována Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň, graficky ji navrhl Ivan Rollinger a dle dobové fotografie plastický reliéf ztvárnil pan Josef Rusňák. Zvláštní poděkování patří panu Patrickovi Dewanovi a Amarovi Ibrahimovi, majiteli domu čp. 58, za možné umístění a pomoc při realizaci této pamětní desky.
 
ICP2015 PAMĚTNÍ DESKA LTCOL. MATTU F. C. KONOPOVI V DOMAŽLICÍCH
 
ICP2015 PAMĚTNÍ DESKA LTCOL. MATTU F. C. KONOPOVI V DOMAŽLICÍCH