@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Pítko "Invaded JUNE-6-44"
 
Na hliníkovém pítku (pitítku nebo chcete-li šálku značeným výrobcem A.G.M.Co. v roce 1918), které jsem získal v závěru roku 2020 na Chodsku, je dokonale zaznamenaná vojenská služba Steva Millera z Celiny ze státu Ohio mapující jeho vstup do armády, výcvik a manévry ve státě Mississippi, v Camp Bowie v Texasu, přesuny z New Yorku do Anglie, Walesu, Skotska až po vylodění v Normandii. Z uvedených a naprosto dokonalých poznámek pro badatelskou činnost na pítku "STEVE MILLER 7465", "Celina OHIO", "Irene Taylor Brownwood Texas",  "MISSISSIPPI 41 42", "Camp Bowie 1942 TEXAS 1944", "La MENUVERS 41-42-43", "TEXAS 42 44", "N.Y.C. N.Y. 44", "ENGLAND 44", "WALES 44", "SCOTLAND 44", "CHEPSTOW", "CLACTON", "ESSEX", "FRANCE" a "Invaded JUNE-6-44" se mi podařilo z dostupných informací zjistit nejen přesné jméno STEPHEN D. MILLER (1919 - 2006), armádní číslo ASN 35117465, ale i jednotku 987. polního dělostřeleckého praporu disponujícího samohybnými děly M12 (Gun Motor Carriage ráže 155mm na podvozcích tanku Sherman). Prapor se vylodil v britském sektoru King Green na pláži Gold Beach a podporoval zpočátku britské síly při bojích např. o Caen a Bayeux než byl zpět přiřazen k V. sboru 1. americké armády. V novinovém výstřižku se mi podařilo najít mimořádnou zprávu o udělení Silver Star (medaile za statečnost) právě sgt. Stevenu D. Millerovi za jeho obdivuhodné nasazení a hrdinský boj v oblasti Cách nedaleko Stolbergu dne 18. listopadu 1944. Svoji bojovou cestu tedy Steve z rodného Ohia zakončil v západních Čechách a na závěr je třeba ještě dodat, že samostatným jednotkám, a nejen těm dělostřeleckým, není věnováno příliš pozornosti. Stevův 987. polní dělostřelecký prapor si ji však rozhodně zaslouží, vždyť pro podporu 16. obrněné divizi směřující na město Plzeň byla právě ve dnech 6. až 15. května 1945 přiřazena Baterie B této jednotky.
 
 
IR1005 WWII US ARMY CUP AGMCO 1918 MARKED STEVE MILLER CELINA OHIO CAMP BOWIE ENGLAND WALES SCOTLAND ESSEX
INVADED JUNE 6 1944 FRANCE