@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
"Armadillo" pro Plzeň
 
Dřevěný talířek s nápisy "England", "Germany", "Domažlice Czechoslovakia" a znakem 16. obrněné divize, jedné z nejmladších amerických obrněných divizí sestavených v letech 2. světové války v červenci 1943 v Camp Chaffee v Arkansasu, jsem získal od známého sběratele US rukávových nášivek na podzim roku 2014. Tento suvenýr jsem viděl u Jirky Vaňka před více než 20ti lety na zdi a je jedním z mála, který se u nás vůbec dochoval a necestoval s americkým vojákem do zámoří jako většina podobných upomínkových předmětů vyrobených v západních a jihozápadních Čechách v roce 1945. S přezdívkou "Armadillo" (pásovec) se 16. obrněná divize pod vedením brigádního generála Johna L. Pierce dostala na evropské bojiště až v lednu 1945, po vylodění v Le Havru se zapojila do bojů, překročila řeku Issar a postupovala na Wasserburg, kde útokem obsadila několik malých měst. Cvičila a vykonávala pak strážní službu v Norimberku a dne 5. května 1945 zahájila cestu na Plzeň. Následující den Plzeňané přivítali po 8. hodině ranní muže plukovníka Charlese H. Noblea, velitele bojového uskupení B, následující jednotky divize a jejich příslušníky, kteří bezesporu pomohli občanům a městu se stát opět svobodným po šestileté nacistické nadvládě. Dodnes si město Plzeň 6. květen 1945 a konec 2. světové války v Evropě připomíná během květnových Slavností svobody a každoročně a společně se vzácnými hosty, veterány a jejich rodinami.především vzpomínkovým aktem u památníku "Díky, Ameriko!" a na dalších pamětních místech.
 
 
IR2012 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA WOODEN PLATE 16TH ARMORED DIVISION
ENGLAND GERMANY DOMAZLICE CZECHOSLOVAKIA 1945