@WESTBOHEMIA1945

Menu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající Ivan Rollinger (westbohemia1945.cz), IČO: 11410701, se sídlem U Vlečky 480, Tlučná 33026, zapsaným u Magistrátu města Plzně, Živnostenského úřadu pod Č. j.: MMP/106393/10 v Plzni dne 21. 6. 2010, je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), registrační číslo 00037595 dne 23. 7. 2010.

I. Úvodní ustanovení

1)  Odesláním formuláře udělujete souhlas prodávajícímu Ivan Rollinger (westbohemia1945.cz), IČO: 11410701, se sídlem U Vlečky 480, Tlučná 33026 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • fakturační adresa

2)  Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, dodací adresu, fakturační adresu a e-mail zpracovává Správce za účelem zaslání objednaného zboží, poskytnutí služeb, provedení platby, vystavení účetních dokladů, provádění zákaznické soutěže a zasílání obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od poslední objednávky.

3)  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

4)  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES
 
1) Správce osobních údajů, Ivan Rollinger, IČO: 11410701, se sídlem U Vlečky 480, Tlučná 33026, zapsaným u Magistrátu města Plzně, Živnostenského úřadu pod Č. j.: MMP/106393/10 v Plzni dne 21. 6. 2010,, jako provozovatel webové stránky westbohemia1945.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity k zapamatování přihlašovacích údajů, sledování funkčnosti webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu nebo za účelem cílení reklamy.
 
2) Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité a bez nich by prohlížení webů nebylo ani možné.

3) Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
 
4) Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
 
5) Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho počítače a neobsahují viry.
 
6) Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook, sídlem Menlo Park, California, United States;
7) Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:
8) Odmítnutí souborů Cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Případně mohou využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
 
9) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
 
Závěrečná ustanovení
 
Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.
 
Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 603 453 670, info@westbohemia1945.cz
 
 V Tlučné dne 1. července 2023                                                                                                                                       Ivan Rollinger