@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Padlým vojákům na Dílech
 
První návrh pamětní desky a zároveň pomník padlým šesti vojákům "Tough ´Ombres" pro obec Díly u Domažlic vznikl v roce 2012 společně s vedením a občany obce a díky iniciativě členů Klubu 3. Armády Plzeň a Indianhead Clubu Pilsen na základě nově zjištěných historických faktů z událostí ze dne 1. května 1945 v souvislosti s osvobozením obce Díly a blízkého okolí. Na podzim roku 2012 členové Indianhead Clubu Pilsen vybrali a vyzdvihli základní kámen pro pomník a novou desku v místě osudné události. Zvláštní poděkování za vyproštění kamene patří Milanovi a Honzovi Tremlovi z klubu. Kámen byl převezen dílskými občany v dubnu a odhalen v květnu 2014 v parku pod Kaplí Svatého Cyrila a Metoděje. Bronzová deska společně s identifikačními známkami vojáků a částmi jeepu je stálou připomínkou na příslušníky roty D, 358. pěšího pluku, 90. pěší divize. Desku podpořila obec Díly, dílští občané, Klub 3. Armády Plzeň, Indianhead Club Pilsen a Plzeňský kraj. Dílo zhotovil a instaloval Umělecko-modelářský atelier Matějka Plzeň a autorsky se na ní podílel Rudolf a Tomáš Matějka a Ivan Rollinger. Slavnostního odhalení desky dne 1. května 2015 se vzácně zúčastnil veterán Vernon Schmidt z roty E 358. pěšího pluku 90. pěší divize, který se podílel na osvobození blízkého okolí. V roce 2018 byla veřejnost informována o sedmém padlém vojákovi na základě informací z knihy Endkampf im Bohmerwald, jejíž autor pan Markus Gruber s panem Martinem Drbalem a Normem Richardsem objasňují nejnovější poznatky o událostech v Českém lese na konci války. Pfc. Newell Moss byl v hlášení uveden jako nezvěstný až následující den a později změněn jako padlý dne 1. května 1945.
 
ICP2015 POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM 90ID NA DÍLECH  U DOMAŽLIC
 
ICP2015 POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM 90ID NA DÍLECH  U DOMAŽLIC