@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Kašperské Hory ČSR 1945
 
Velmi pěkný březový pivní korbel s vypalovaným znakem americké 94. pěší divize a s texty: "Dobré pivo, děvče hezké, to jsou dary země české.", "Souvenir of Czechoslovakia 1945", "Kašperské Hory ČSR 1945", signovaný výrobcem "V. Voldřich, Stachy", se mi podařil vydražit v srpnu 2019 na internetové mezinárodní aukci Ebay.com. Na korbelu je ztvárněna i dominanta hradu Kašperk, který byl postaven dle příkazu římského císaře a českého krále Karla IV. a který se nachází v malebném koutu Šumavy v těsné blízkosti Kašperských Hor. Tento upomínkový předmět z Československa si odvezl po válce v roce 1945 neznámý voják na památku jeho vojenské služby ze šumavského města Kašperské Hory, které se rozkládá v blízkosti zlatonosné řeky Otavy. Nejvíce upomínkových předmětů a suvenýrů ze západních a jihozápadních Čech bylo vyrobeno našimi zručnými řemeslníky právě příslušníkům 94. pěší divize, jejichž pobyt u nás trval nejdéle z všech amerických pěších jednotek. Tato jednotka organizačně spadala pod XXII. sbor generálmajora Ernesta Nasona Harmona, který prováděl společně s našimi úřady okupační správu na českém západě od června až do listopadu roku 1945.
 
 
IR2009 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA 1945 94TH INFANTRY DIVISION
WOODEN BEER MUG KASPERSKE HORY CSR 1945 V. VOLDRICH STACHY