@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
"Suvenýry z Vacova 1945"
 
Šumavští řezbáři dodnes patří k vyhlášeným mistrům oboru již několik staletí, a proto nejvíce upomínkových předmětů, které si američtí vojáci odvezli domů na památku z jejich pobytu v západních a jihozápadních Čechách v roce 1945, pochází právě od zručných výrobců ze Šumavy. Ne nadarmo se říká "zlaté české ručičky". Dřevěný talířek "SOUVENIR FROM VACOV CZECHOSLOVAKIA 1945" s motivem znaku ČSR, s upomínkou na obec Vacov, která se nachází v okrese Prachatice v jihočeském kraji a dřeváky s nápisem "SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA", se mi podařilo souběžně vydražit na mezinárodní aukci eBay v roce 2014. Dle popisu předmětů v jednotlivých aukcích z pozůstalosti si oba suvenýry v pětačtyřicátém roce z Čech do USA přivezl Mess Sergeant William V. Turner. Podle informací z několika databází se William narodil 14. března 1915 a zemřel 27. září 1993 v Mosheimu, v Greene County ve státě Tennessee, kde byly i tyto suvenýry vydraženy. Do armády byl zařazen 4. února 1942 pod armádním číslem ASN 34187288, nejprve se zdokonaloval ve Fort Knox a po té v Camp Campbell ve státě Kentucky, kde v lednu 1943 dosáhl hodnosti Staff Sergeant u roty B 78. obrněného zdravotního praporu 8. obrněné divize. Koncem června 1943 byl přeřazen k rotě B 216. obrněného zdravotního praporu do výcvikového centra 16. obrněné divize v Camp Chaffee ve státě Arkansas, kde za příkladné chování, výkonnost a věrnost obdržel medaili "Army Good Conduct" a se stejnou jednotkou "Company B, 216th Armored Medical Battalion, 16th Armored Division" se na konci 2. světové války v Evropě podílel na osvobození českého západu a města Plzně.
 
 
IR2056 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA 1945 WOODEN PLATE VACOV
ESTATE MESS SGT WILLIAM V TURNER ASN 34187288 216TH ARMORED MEDICAL BN
 
 
IR2057 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA 1945 WOODEN SHOES
ESTATE MESS SGT WILLIAM V TURNER ASN 34187288 216TH ARMORED MEDICAL BN