@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Dýšinské dožínky 1945
 
Tento dřevěný pivní korbel byl zhotoven zručnými bednáři v Plzeňském pivovaru pro slavnostní ukončení žní v obci Dýšina, která leží 10 kilometrů severovýchodně od Plzně. Dýšinské dožínky slavnostně zahájil v sobotu dne 4. srpna 1945 velitel XXII. armádního sboru generálmajor Ernest Nason Harmon a na tyto oslavy pozval kromě dalších hostů i tehdejšího velvyslance USA Lawrence A. Steinhardta. Slavnostní akce se odehrála na křižovatce ulic Lesní a 17. listopadu a pak na sokolském cvičišti v Nové Huti za účasti místních občanů a mnoha dalších obyvatel z širokého okolí. Generálmajor Harmon se svým XXII. sborem v Československu vystřídal v polovině června 1945 stávající V. sbor, který se podílel společně s XII. sborem na osvobození západních a jihozápadních Čech. Americký XXII. sbor zůstal na našem území až do listopadu 1945. Dočasným sídlem a velitelstvím XXII. sboru se stala vila č. 49 v Nové Huti u Dýšiné. Během léta roku 1945 generálmajora Harmona v Nové Huti několikrát navštívil i generál George S. Patton. Oba generálové se zúčastnili několika slavnostních přehlídek a prezident Edvard Beneš jim udělil řády Bílého lva, nejvyšší československé státní vyznamenání. Dřevěný pivní korbel s vypáleným textem "4. srpen 1945 DÝŠINSKÉ DOŽÍNKY" jsem získal od kamaráda stejné krevní skupiny a jako významný upomínkový předmět z českého západu 1945 je vystaven ve stálé expozici muzea Patton Memorial Pilsen.
 
IR2003 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA WOODEN MUG CZECH HARVEST CELEBRATION WITH COMMANDER OF US XXII CORPS MG ERNEST HARMON DYSINA AUGUST 4 1945
 
IR2003 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA WOODEN MUG CZECH HARVEST CELEBRATION
WITH COMMANDER OF US XXII CORPS MG ERNEST HARMON DYSINA AUGUST 4 1945