@WESTBOHEMIA1945

Menu

THANK YOU BOYS, YOU STAY IN OUR HEARTS FOREVER.“

Jako vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. neseme hrdě v názvu "Indianhead" a od roku 2011 se podílíme na vzniku nových pamětních míst v regionu, zúčastňujeme se tradičních oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji. Naše historie sahá až do roku 1999, kdy byl klub 2. pěší divize založen a stal se tehdy součástí Klubu vojenské historie Plzeň. Členové a přátelé klubu se zabývají renovací vojenské historické techniky, sběratelskou a badatelskou činností, historií US 2. pěší divize a dalších US jednotek působících v "pětačtyřicátém" roce na západě Čech.

I N D I A N H E A D   C L U B   P I L S E N   z.  s.