@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
"Pozdravy z Rokycan 1945"
 
Dva unikátní upomínkové dřevěné talíře z Rokycan 1945, města ležícího východně 16 km od Plzně v Plzeňském kraji, se mi podařilo souběžně vydražit na aukci eBay v březnu 2014. Oba jsou opatřené značkou výrobce a nápisem "MADE IN CZECHOSLOVAKIA BY A. KUNC ROKYCANY." s nápisy "Greeting from Rokycany"., "Č.S.R. 1945", "5. / V. 1945" nebo "Greetings from Rokycany", tužkou dopsaným rokem 1945 a číslem 9. Zmíněná devítka by mohla mít spojitost s 9. pěším plukem 2. pěší divize pod velením plukovníka Philip DeWitt Gindera, který vstoupil do města 7. května 1945 a který se o dva dny později podílel společně s četníky na zatčení K. H. Franka, německého státního ministra pro Protektorát Čechy a Morava. Ke kontaktu s Rudou armádou došlo 10. května 1945, kdy do města dorazili vojáci 4. gardové tankové armády 1. ukrajinského frontu. Demarkační linie vedla po hranici města Rokycan a pro její překročení byla nutná dvojjazyčná propustka v ruském a anglickém jazyce. Talíře byly ale vyrobené nejspíš pro vojáky 8. obrněné divize, kteří pobývali delší dobu v západních Čechách od června do listopadu 1945. Motivem prvního kusu je kostel Panny Marie Sněžné, který se nachází na Masarykově náměstí a u druhého talíře Plzeňská brána, jež byla kdysi součástí městského opevnění a hlídala vstup od západu. Významnou historickou událostí se stala v září 1945 návštěva velitele 3. americké armády generála George S. Pattona jr., který v Rokycanech zhlédl vojenskou přehlídku a pronesl řeč k příslušníkům XXII. sboru generálmajora Ernesta N. Harmona za značné účasti občanů.
 
 
IR2044 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA 1945 GREETINGS FROM ROKYCANY MADE IN CZECHOSLOVAKIA BY A. KUNC ROKYCANY
 
 
IR2045 WWII US ARMY SOUVENIR OF CZECHOSLOVAKIA 1945 GREETING FROM ROKYCANY
C.S.R 5-V 1945 MADE IN CZECHOSLOVAKIA BY A. KUNC ROKYCANY