@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Štítek z lokomotivy UNRRA
 
Tento litinový štítek vydražený na aukčním portálu Aukro.cz v září 2019 pochází z parní lokomotivy řady S160 1´D Consolidation, která se vyráběla ve válečných letech 1942 až 1945 v amerických továrnách Lima Locomotive Works, The Baldwin Locomotive Works a American Locomotive Company v celkovém počtu 2121 strojů. Již po vylodění Spojeneckých vojsk v Normandii a otevření západní fronty se objevily první stroje na evropském bojišti pro podporu a zásobování americké armády. Po válce bylo však nutné obnovit nákladní dopravu ve zničených a zdevastovaných zemích, a proto se v rámci poválečné hospodářské pomoci UNRRA (United Nations Relief and Rehabilition Administration - Správa Spojených národů pro obnovu) na žádost okupovaných zemí dostalo například do Polska 75 kusů a k nám 80 kusů těchto lokomotiv, které byly přizpůsobeny na rozchod kolejí a dodržovaly přípustné zatížení. Po jejich získání v poválečném Československu byly tyto stroje označeny řadou 456.1. a prakticky u nás používány až do 60. letech minulého století. Po jejich ukončení provozu se některé z nich využily jako vytápěcí kotle a v roce 1973 byla Československou státní dráhou vyřazena poslední lokomotiva této řady. V rámci pomoci UNRRA byly dodávány i lokomotivy britské výroby a dochované litinové štítky z těchto strojů a také z vagonů jsou však jediným dokladem u nás a patří mezi sběrateli k vzácnějším předmětům v souvislosti s historií železniční dopravy v poválečném Československu.
 
 
IR4003 POST-WAR UNRRA IN CZECHOSLOVAKIA CAST IRON PLATE LOCOMOTIVE UNRRA NR. 6070 MFR P-SGM CO. USA 1945 CZECHOSLOVAKIA