@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Virgilu Kirkhamovi v Újezdě
 
V letech 2010 až 2011 občanské sdružení Indianhead Club Pilsen nechalo vyrobit bronzovou pamětní desku letci 1st Lt. Virgilu Paulu Kirkhamovi, pilotovi letounu P-47D Thunderbolt "Lady-Jo-Ann-II", který zahynul při plnění bojového úkolu 30. dubna 1945 v Zadní hoře mezi Trhanovem a Újezdem na Chodsku. Virgil P. Kirkham byl posledním padlým americkým pilotem na evropském bojišti a o pomníček v lese, který se nachází v  místě  události, již několik desítek let pečuje paní Zdeňka Sládková z Trhanova. Důvodem vzniku nové pamětní desky a její umístění v obci Újezd bylo blíže seznámit širokou veřejnost s událostí v souvislosti s osvobozením západních Čech v roce 1945. Slavnostní odhalení desky se uskutečnilo 30. dubna 2011 na budově OÚ Újezd za přítomnosti Virgilovo bratra Mariona Kirkhama a jeho rodiny, veterána George Thompsona, pamětníků, zástupců klubů vojenské historie, představitelů politického života a široké veřejnosti. Reliéf letounu ztvárnil MgA. Jan Vlček, desku zhotovil Umělecko - modelářský atelier Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň. Návrh desky vytvořili členové a přátelé klubu, graficky zpracoval Ivan Rollinger a realizaci celého projektu finančně podpořila rodina Kirkhamova, Plzeňský kraj, obec Újezd a Indianhead Club Pilsen.
 
ICP2011 PAMĚTNÍ DESKA 1STLT. VIRGILU P. KIRKHAMOVI V ÚJEZDĚ U DOMAŽLIC
 
ICP2011 PAMĚTNÍ DESKA 1STLT. VIRGILU P. KIRKHAMOVI V ÚJEZDĚ U DOMAŽLIC