@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Paměť Myslíva na Klatovsku
 
V roce 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození regionu v souvislosti s koncem 2. světové války se uskutečnila řada vzpomínkových akcích a na několika místech západních Čech se odhalily nové pamětní desky. Také i v Myslívě na Klatovsku si připomněli občané osvobození obce a okolí a zároveň při této příležitosti byly na budově obecního úřadu slavnostně odhaleny dvě bronzové pamětní desky. První deska připomíná americké osvoboditele obce Myslív a okolí, příslušníky 2. jízdní průzkumné skupiny 3. americké armády generála George S. Pattona a druhá pamětní deska je vzpomínkou na pana Františka Wawrečku, příslušníka Československé samostatné obrněné brigády, účastníka bojů u Tobruku a Dunkerque, nositele francouzského Řádu čestné legie a čestného občana obce Myslív. Pamětní desky pro obec Myslív graficky navrhl Ivan Rollinger, zhotoveny byly Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň a vzpomínkové akce s odhalením desek se zúčastnil jeho syn pan Milan Wawrečka, rodinná přítelkyně paní Anna Soumarová, zástupci obce a členové klubů 4. obrněné divize Prácheňsko a Muži prezidenta Beneše.
 
ICP2015 PAMĚTNÍ DESKY MYSLÍVA NA KLATOVSKU
 
ICP2015 PAMĚTNÍ DESKY MYSLÍVA NA KLATOVSKU