@WESTBOHEMIA1945

Menu
 
Ostruha z "Lady Jo-Ann II"
 
Zadní ostruhové kolo (zvané i jako ostruha) z amerického robustního a nejtěžšího stíhacího letounu své doby P-47D Thunderbolt 1stLt. Virgila P. Kirkhama, No. 44-89700 "Lady Jo-Ann II" značené US ROYAL AIRPLANE, CHANNEL TREAD, 1901 - 22 - 1072 - 21, NYLON a o rozměru 14 ½ x 5 včetně duše GENERAL TAIL WHEEL bylo nalezeno v roce 2020 v období koronavirové pandemie při vyklízení nemovitosti v obci Újezd u Domažlic, kde se každoročně připomíná událost ze dne 30. dubna 1945, při které zahynul v troskách tohoto stroje zkušený bojový letec 1stLt. Virgil Paul Kirkham, příslušník 377th Fighter Squadron z 362nd Fighter Group a části 9. americké letecké armády. Dvacetiletý Virgil zahynul při útoku na německou kolonu pohybující se v osudné lipové aleji u zámku v Trhanově na Domažlicku, kde byl zřejmě zasažen odvetnou palbou ze země a zavadil křídlem v nízkém průletu o stromy. Desítky let o Virgilovo pomníček v lese pečovala paní Zdeňka Sládková z Trhanova a v roce 2011 zhotovil Indianhead Club Pilsen za podpory rodiny Mariona Kirkhama (Virgilova bratra), Obecního úřadu Újezd a Plzeňského kraje bronzovou pamětní desku. Virgil byl posledním americkým letcem padlým na evropském bojišti na sklonku konce války a vzpomínka na něj je stále živá při pravidelných aktech v pamětních místech na Chodsku a také v muzeu Patton Memorial Pilsen, kde je ostruha vystavena vedle silného pancéřového plátu z téhož stroje, který měl pilota Thunderboltu za sedadlem ochránit.
 
IR1005 WWII US ARMY CUP AGMCO 1918 MARKED STEVE MILLER CELINA OHIO CAMP BOWIE ENGLAND WALES SCOTLAND ESSEX INVADED JUNE 6 1944 FRANCE
 
IR1006 WWII US ARMY AIR FORCE SPUR P-47D THUNDERBOLT LADY JO ANN II 1STLT. V. P. KIRKHAM CZECHOSLOVAKIA KIA APRIL 30 1945