@WESTBOHEMIA1945

Menu

Nejlepší momenty naší historie jsou nezapomenutelné.“

Vítejte na webu sběratele dobových US militarií a suvenýrů spojených s osvobozením západních a jihozápadních Čech v roce 1945, předmětů poválečné hospodářské pomoci UNRRA v Československu a militarií slavné americké 2. pěší divize „Indianhead". Tematické příspěvky a vybrané sbírkové předměty si můžete prohlédnout níže v blogu sběratele, na sociálních sítích Instagram, Facebook a Threads s názvem @WESTBOHEMIA1945 a s hashtagem #WestBohemia1945. Mnoho dalších exponátů, artefaktů a darů válečných veteránů je k vidění v celoročně otevřeném muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaši návštěvu i v průběhu tradičních Slavností svobody v Plzni. Vedle sběratelské, badatelské, muzejní a klubové činnosti se věnuji dalším aktivitám, které připomínají osvobození západních Čech v roce 1945 a nezapomenutelná setkání s americkými a belgickými veterány, s jejichž rodinami nás dodnes pojí pevná pouta přátelství. Pokud hledáte sběratelské US militarie, předměty, suvenýry nebo tematické knihy ke koupi, navštivte e-shop WESTBOHEMIA1945, který je zaměřený na US Army v Čechách 1945.

Děkuji za návštěvu webu, případný nákup v e-shopu a nabídku vašich militarií ke koupi či výměně.

B L O G   S B Ě R A T E L E

"Suvenýry z Vacova 1945"

Ivan Rollinger

Šumavští řezbáři dodnes patří k vyhlášeným mistrům oboru již několik staletí, a proto nejvíce upomínkových předmětů, které si američtí vojáci odvezli domů na památku z jejich pobytu v západních a jihozápadních Čechách v roce 1945, pochází právě od zručných výrobců ze Šumavy. Ne nadarmo se říká "zlaté české ručičky". Dřevěný talířek "SOUVENIR FROM VACOV ...

"Velká červená jednička"

Ivan Rollinger

Upomínkový předmět v podobě zmenšeného bajonetu k pušce US M1 Garand má sloužit k otevírání dopisů a je vyrobený z mosazi o délce 23 cm. Po skončení 2. světové války v Evropě byla pro 1. pěší divizi, pod známou přezdívkou "The Big Red One", předurčena okupační činnost v Německu a její příslušníci se aktivně podíleli jako strážní služba i na Norimberském procesu. Tento suvenýr ...

"Cheb Freedom 1945"

Ivan Rollinger

První informaci o existenci suvenýru věnovanému 97. pěší divizi "Trident" jsem dozvěděl na webu válka.cz a pak díky Lubomírovi Hobzovi a Dušanovi Holému se mi jej podařilo získat v roce 2015. Hliněný talířek je opatřen signací "W" zatím neznámého výrobce, znakem divize a nápisy "Cheb", "Freedom", "97.TH. INF. DIV.", "25.4.1945" a pravděpodobně mohl sloužit i jako pivní podšálek ...

"CPL. MURRAY TO MY WIFE"

Ivan Rollinger

Nedochovalo se zřejmě mnoho suvenýrů a upomínkových předmětů s vyobrazeným znakem 16. obrněné divize, která pomohla osvobodit západočeskou metropoli Plzeň památného dne 6. května 1945 a to i přesto, že jednotka setrvala na našem území až do září roku 1945. Pobytem mužů brigádního generála Johna Leonarda Pierce bylo také Mariánskolázeňsko s velitelstvím divize ...

"Strakonice May 8, 1945"

Ivan Rollinger

V roce 2015 se mi povedl vydražit na mezinárodní aukci eBay.com suvenýr v podobě páru masivních dřeváků zachycujících velmi podrobně vojenskou službu v zámoří zatím neznámého příslušníka Baterie A z 276. obrněného polního dělostřeleckého praporu, který podle ručně vypálených údajů vstoupil do armády dne 17. dubna 1943. Jeho bojová cesta skončila ve Strakonicích ...

1
...
34567
...
13